English   


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Начало > НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

МИНИСТЕРСТВО  НА  КУЛТУРАТА    http://mc.government.bg/

 

 

Закон за кутурното наследство  http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=142&sp=0&t=0&z=0

Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности  http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=144&sp=0&t=0&z=0

Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата  http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=144&sp=0&t=0&z=0

Тарифа за таксите, които събират държавните културни институти за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати  http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=146&sp=0&t=0&z=0