English   


Билети
Начало > За галерията > Билети

Вход за български  и чуждестранни  граждани   -   6 лв.

Вход за ученици, студенти, пенсионери              -  3 лв.

Вход за хора в неравностойно положение           - вход свободен

Беседа за група до пет човека                                - 20 лв.

Беседа за група над пет човека                              - 30 лв.