English   


Екип
Начало > За музейния комплекс > Екип

  ЕКИП

 

НАЦИОНАЛЕН  МУЗЕЕН  КОМПЛЕКС - СОФИЯ
гр. София, пл. "Княз Александър I" №1, тел. 02/ 980 00 93

  Ръководство

 

·         Слава Иванова – Директор

·         Бистра Рангелова - Заместник-директор, Направление "Българско изкуство"

·         Ярослава Бубнова - Заместник-директор, Направление "Чуждестранно изкуство"

·         Иван Милев – Заместник-директор 

 

Направление "Българско изкуство"


  Отдел “Християнско изкуство”
с Музей за християнско изкуство - Крипта, Храм-паметник “Св. Александър Невски”
 

•   Доц. д-р Ралица Русева - главен уредник
•   Мариела Стойкова - уредник
•   Кети Фудулска - уредник
•   Красимира Йорданова - уредник
•   Владимир Руменов - фондохранител

 

  Отдел “Ново българско изкуство”

•   Доц. д-р Благовеста Иванова - главен уредник
•   Анелия Николаева - уредник
•   Доротея Соколова - уредник
•   .............. - уредник къща-музей "Никола Танев"
•   Катя Тинева - Гюрковска - уредник
•   Симеон Симеонов - уредник

 

  Отдел “Съвременно българско изкуство”

•   Кирил Василев - главен уредник
•   Сузана Каранфилова - уредник
•   Диана Драганова – Щир - уредник
•   Юлиян Райчев - уредник
•   Румяна Василева - уредник

 

  Отдел “Декоративно българско изкуство”

•   Ирена Димова – уредник
•   Мариела Маламатенова – уредник
•   Д-р Дочка Кисьова – уредник 

 

  Направление "Експозиционна и научна дейност и образователни програми"
                                Отдел “Експозиционни и образователни програми и екскурзоводска дейност”

•   Яна Братанова - уредник
•   Магдалина Михайлова – екскурзовод
•   Владислава Каснакова – екскурзовод
•   Албена Андонова – информатор
•   Катя Иванова – информатор
•   Вярка Рушкарска – информатор
•   Дезислава Тодорова – информатор
•   Златка Драганова – информатор
•   Сияна Гюрова – информатор
•   Искра Гюрова – информатор
•   Лили Николова – информатор
•   Лиляна Луканова – информатор
•   Росица Иванова – информатор
•   Светла Тенова – информатор
•   Цветанка Николова –  информатор
•   Цветанка Малакчиева – информатор

 

  Лаборатория по консервация и реставрация

•   Полина Троянова - главен реставратор
•   Петър Катеринов - реставратор
•   Тодор Бръчков - реставратор
•   Надежда Колишовска - реставратор
•   Фанчи Атанасова - реставратор
•   Ирена Герасимова - реставратор
•   Надежда Цветкова - реставратор
•   Милена Донкова - реставратор
•   Китан Китанов - реставратор
•   Диана Минкова - реставратор

 

  Научен архив и библиотека

•   Юлия Вълева - главен уредник
•   Жанет Митева - уредник-библиотекар
•   Бойка Дзипалска - архивист

 

Обща администрация

Отдел "Художествено оформление, маркетинг и реклама"

•   Димитрина Ненова - графичен дизайнер
•   Диана Димитрова - администратор уеб-сайт


 
  Отдел "Връзки с обществеността и международна дейност"

•   Надежда Джакова - главен уредник - САМСИ
•   Маргарита Андреевска - Пешева - експерт международно сътрудничество
•   .............................................. - експерт "Връзки с обществеността"

 

  Отдел "Финансово-счетоводен"

•   Хрисимир Златев - главен счетоводител
•   Силвия Иванова - касиер-счетоводител
•   Дора Семова - продавач-консултант
•   Бисера Колева - Виденова - продавач билети
•   Светла Димитрова - продавач билети
•   Стефанка Гергова - финансов контрольор

 

 Отдел "Човешки ресурси"

          •   Валентин Чутурков - специалист "Човешки ресурси"

 


  Отдел "Административно-стопански"


•   Николина Йорданова Грозданова - Йолова - административен секретар
•   Никола Пасев - специалист МТБ поддръжка
•   Цветан Цветков – домакин
•   Румен Доновски - инженер поддръжка
•   Румен Томасини - специалист логистика
•   Владислав Янков - шофьор на лек автомобил до 9 места
•   Людмил Добрев - работник поддръжка сгради
•   Симеон Свиленов - работник поддръжка сгради
•   Димитър Акълиев - общ работник в музей
•   Димитър Букурещлиев - общ работник в музей
•   Димитър Крежов - общ работник в музей
•   Радослав Борисенко - градинар
•   Соня Владева – хигиенист
•   Жулиета Асенова – хигиенист
•   Верка Лазова – хигиенист
•   Надя Николова – хигиенист
•   Пенка Стойнова- хигиенист
•   Зорница Маламирова - хигиенист
•   Ани Симеонова - хигиенист

 

Направление "Чуждестранно изкуство"

•   Олга Арсова  
•   Цветанка Миланова  -  главен  счетоводител
•   Цветанка Вучкова  -  касиер
•   Недялка Малева  -  финансов контрольор
•   Искра Захариева  -  уредник
•   Искра Траянова  -  уредник   
•   Бистра Траянова  -  уредник   
•   Радосвета Станева-Жилева  -  уредник  
•   Калин Николов  -  уредник   
•   Людмила Класанова  -  уредник
•   Мая Гоева  -  уредник 
•   Ани Владимирова  -  уредник
•   Петя Савчева  -  ръководител напр. "Връзки с обществеността"
•   Нина Владимирова  -  експерт "Връзки с обществеността"
•   Силва Терзиянова  -  експерт "Връзки с обществеността" - научен архив
•   Мария Димитрова  -  експерт "ВO " - межд. програми и проекти
•   Тодор Митов  -  фотограф
•   Кристина Белева  -  главен реставратор
•   Таня Манева  -  реставратор
•   Елица Цветкова  -  реставратор
•   Весела Близнакова  -  реставратор
•   Лидия Мичева  -  реставратор
•   Йоана Тавитян  -  реставратор
•   Август Спасов  -  помощник-реставратор 
•   Димитър Анастасов  -  помощник-реставратор
•   Ивайло Димов  -  декоратор
•   Николинка Джанкова  -  завеждащ административна служба
•   Мая Бояджиева  -  информатор
•   Райна Стоянова  -  информатор
•   Марияна Тончева  -  информатор
•   Цветанка Ацева  -  информатор
•   Верка Димитрова  -  информатор
•   Цветана Йотова  -  информатор
•   Петър Коцев  -  информатор
•   Антоанета Василева  -  информатор
•   Теодора Иванова  -  информатор
•   Петьо Танев  -  ръководител отдел "Техническо обслужване"
•   Петър Попов  -  техник ел. системи
•   Емил Иванов  -  техник, механик
•   Дока Енчева  -  хигиенист
•   Захари Захариев  -  общ работник в музей
•   Евгени Лапков  -  общ работник в музей