English   


Екип
Начало > За галерията > Екип

  ЕКИП

 

Национален музей на българското изобразително изкуство /НМБИИ/
гр. София, пл. "Княз Александър I" №1, тел. 02/ 980 00 93

  Ръководство

•  Бисера Йосифова - ИД Директор
•  Иван Милев - Заместник-директор
•   -  

 


  Отдел “Средновековно и възрожденско православно изкуство” - крипта при храм-паметник “Св. Александър Невски”

•   Доц. д-р Ралица Русева - гл. уредник
•   Мариела Стойкова - уредник
•   Ива Досева - уредник

 

  Отдел “Ново българско изкуство”

•   Доц. д-р Благовеста Иванова - гл. уредник
•   Доротея Соколова - уредник
•   Анелия Николаева - уредник
•   Илияна Китанова - уредник къща-музей "Никола Танев"

 

  Отдел “Българско изкуство от II-та половина на 20ти век и съвременно българско изкуство”

•   Сузана Каранфилова - уредник
•   Диана Драганова – Щир - уредник
•   Д-р Катя Тинева - уредник
•   Румяна Василева - уредник къща-музей "Вера Недкова"

 

  Отдел “Декоративно българско изкуство”

•   Ирена Димова – уредник
•   Мариела Маламатенова – уредник
•   Дочка Кисьова - уредник 

 

  Отдел “Колекции”

•   Николай Ущавалийски - гл. уредник
•   Симеон Симеонов – уредник
•   Кирил Василев – уредник
•   Симеон Симеонов – уредник
•   Владимир Руменов – уредник
•   Кирил Георгиев  – уредник 
 

  Лаборатория по консервация и реставрация

•   Полина Троянова - главен реставратор
•   Петър Катеринов - реставратор
•   Тодор Бръчков - реставратор
•   Надежда Колишовска - реставратор
•   Фанчи Атанасова - реставратор
•   Ирена Герасимова - реставратор
•   Надежда Цветкова - реставратор
•   Георги Маринов - реставратор

 

  Научен архив и библиотека

•   Жанет Митева - уредник-библиотекар
•   Бойка Дзипалска - архивист

 

  Фотолаборатория

          •   Явор Попов - фотограф

 

  Финансово-счетоводен отдел

•   Хрисимир Златев - гл. счетоводител
•   Силвия Иванова - касиер-счетоводител
•   Стефанка Гергова - финансов контрольор
•   Светла Димитрова - продавач, билети
•   Дора Христова - продавач, билети

 

  Отдел "Образователни програми"

•   Яна Братанова - уредник
•   Магдалина Михайлова – екскурзовод
•   Владислава Каснакова - екскурзовод

 


  Отдел "Международни връзки, програми и проекти"

•   Надежда Джакова - гл. уредник
•   Маргарита Андреевска - Пешева  - експерт международно сътрудничество

 


  Отдел "Връзки с медиите, маркетинг, реклама, графичен дизайн"

•   Весела Христова - Радоева - експерт "Връзки с обществеността"
•   Николай Христов - организатор маркетинг и реклама
•   Диана Димитрова - администратор уеб-сайт

 


  Отдел "Административно-стопански"

•   Николина Йорданова Грозданова - Йолова - административен секретар
•   Валентин Чутурков - специалист УЧР
•   Никола Пасев - специалист МТБ поддръжка
•   Цветан Цветков – домакин
•   Румен Доновски - инженер поддръжка
•   Иван Делчев - техник електрически системи
•   Цветанка Николова – информатор
•   Бисера Колева-Виденова – информатор
•   Лили Николова – информатор
•   Лиляна Луканова – информатор
•   Вярка Рушкарска – информатор
•   Златка Драганова – информатор
•   Албена Андонова – информатор
•   Росица Иванова – информатор
•   Светла Тенова – информатор
•   Дезислава Тодорова – информатор
•   Сияна Гюрова – информатор
•   Искра Гюрова – информатор
•   Цветанка Малакчиева – информатор
•   Соня Владева – чистач-хигиенист
•   Жулиета Асенова – чистач-хигиенист
•   Верка Лазова – чистач-хигиенист
•   Надя Николова – чистач-хигиенист
•   Пенка Стойнова- чистач-хигиенист
•   Зорница Маламирова - чистач-хигиенист
•   Людмил Добрев - поддръжка сгради
•   Димитър Акълиев - общ работник в музей
•   Димитър Букурещлиев - общ работник в музей
•   Димитър Крежов - общ работник в музей
•   Радослав Борисенко - градинар