English   


Контакти
Начало > Контакти

  КОНТАКТИ

 

 

НАЦИОНАЛНА  ГАЛЕРИЯ

Адрес: гр. София 1000, пл. "Св. Александър Невски", ул. "19-ти февруари" №1

 

Е             nag.bg@abv.bg 

E             nag.fa@abv.bg                   

W           nationalartgallerybg.org

W           sofiaarsenal-mca.org

 

      Национална галерия / National Gallery

      https://www.facebook.com/NationalArtGalleryEducation/


 

Директор: Слава Иванова

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Т             +359 (0) 2 980 00 71

Е             nag.bg@abv.bg                              

W           nationalartgallerybg.org

 

 

Административен секретар - Весела Младенова
гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Т             +359 (0) 2 980 00 71

М           +359 (0) 879 147 682

Е             nag.bg@abv.bg                              

W           nationalartgallerybg.org

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  „БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО“

W: nationalartgallerybg.org        E: nag.bg@abv.bg

W: sofiaarsenal-mca.org              

 

Заместник-директор Направление „БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО“

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Зам.-директор:  Бистра Рангелова

Т             +359 (0) 2 980 00 93

М           +359 (0) 879 147 680

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Бистра Рангелова )

W           nationalartgallerybg.org

 

 

Заместник-директор, Национална галерия

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Зам.-директор:  Иван Милев

Т             +359 (0) 2 989 28 41

М           +359 (0) 879 834 024

Е             nag.bg@abv.bg                                (на вниманието на г-н Иван Милев )

W           nationalartgallerybg.org

 

 

Отдел „Комуникации“

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Ръководител отдел „Комуникации“:  Весела Христова-Радоева

Т             +359 (0) 2 980 00 73

М           +359 (0) 879 834 041

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Весела Христова-Радоева )

W           nationalartgallerybg.org

 

 

Отдел „Опазване и регистрация на колекциите“

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Главен уредник: Кирил Василев

Т             +359 (0) 2 989 78 41

М           +359 (0) 879 834 022

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-н Кирил Василев)

W           nationalartgallerybg.org

 

 

Отдел „Изследване и представяне  на българското изкуство“

гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Главен уредник: Анелия Николаева

Т             +359 (0) 2 989 78 41

М           +359 (0) 879 834 050

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Анелия Николаева)

W           nationalartgallerybg.org

 

Лаборатория по консервация и реставрация

Адрес: гр. София 1000, пл. "Св. Александър Невски", ул. "19-ти февруари" №1
Главен реставратор: Полина Троянова

Водещ реставратор: Ирена Герасимова

Т             +359 (0) 2 980 96 72

М           +359 (0) 879 834 040

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Ирена Герасимова)

W           nationalartgallerybg.org

Водещ реставратор:  Кристина Белева

гр. София 1000, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ № 1

Т             +359 (0) 2 980 72 62

М           +359 (0) 887 890 291

Е             nag.bg@abv.bg                    (на вниманието на г-жа Кристина Белева)

W           nationalartgallerybg.org

 

Отдел „Научни архиви и библиотека“
адрес: гр. София 1000, пл. "Княз"Александър I" № 1
Главен архивист: Бойка Дзипалска
Т             +359 (0) 2 980 00 93 (в. 24)

М           +359 (0) 879 834 034

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Бойка Дзипалска)

W           nationalartgallerybg.org

 

Уредник библиотекар: Жанет Митева

Т             +359 (0) 2 980 00 93 (в. 19)

М           +359 (0) 879 834 039

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Жанет Митева )

W           nationalartgallerybg.org

 

Филиал „Крипта на Храм-паметник „Св. Александър Невски“

Експозиция „Християнско изкуство“

гр. София 1000, пл. “Св. Александър Невски” № 1
Завеждащ филиал: Доц. д-р Ралица Русева

Т             +359 (0) 2 981 57 75

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-жа Ралица Русева)

W           nationalartgallerybg.org

 

 

Филиал „Социалистическо изкуство“

гр. София 1756, ул. "Лъчезар Станчев" № 7
Завеждащ филиал: Николай Ущавалийски

Т             +359 (0) 2 902 18 62

М           +359 (0) 879 834 026

Е             nag.bg@abv.bg                               (на вниманието на г-н Николай Ущавалийски)

W           nationalartgallerybg.org

 

Филиал за съвременно изкуство „Софийски арсенал“

гр. София 1421, бул. "Черни връх" № 2
Завеждащ филиал: Надежда Джакова

М           +359 (0) 879 834 030

E             dzhakova@yahoo.de

W           sofiaarsenal-mca.org

 

Комисия за оглед на художествени произведения и издаване на удостоверения
гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1
Секретар: Нина Димова

Т             +359 (0) 2 980 00 93

М           +359 (0) 877 36 87 38

Е             nina.dimoff@abv.bg

W           nationalartgallerybg.org

Информация за комисията  ще откриете в : http://nationalartgallerybg.org/index.php?l=42

 

НАПРАВЛЕНИЕ  „ЧУЖДЕСТРАННО  ИЗКУСТВО“

Заместник-директор Направление „ЧУЖДЕСТРАННО  ИЗКУСТВО“

гр. София 1000, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“  № 1

Зам.-директор:  Ярослава Бубнова

Т          +359 (0) 2 980 49 22

Е          nag.fa@abv.bg             

 

 

 

Отдел „Опазване и регистрация на колекциите“

гр. София 1000, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“  № 1

Главен уредник:  Искра Захариева

Т          +359 (0) 2 980 72 62

М        +359 (0) 877 741 329

Е          nag.fa@abv.bg             

 

 

 

Отдел „Изследване и представяне  на чуждестранното  изкуство“

гр. София 1000, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“  № 1

Главен уредник:  Искра Траянова

Т          +359 (0) 2 980 72 62

М        +359 (0) 877 741 344

E           nag.fa@abv.bg