Nominee 2017
English   


Институцията НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
Начало > За нас > Институцията НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ

                                      

С Постановление на Министерски съвет № 440/22.12.2014 г., обнародвано в Държавен вестник № 107/24.12.2014 г. се създава Национален музеен комплекс.

Националният музеен комплекс – София  е най-голямата и представителна институция за изобразително изкуство в България. Практическо обединение на доскоро самостоятелните Национален музей на българското изобразително изкуство и Национална галерия за чуждестранно изкуство, Комплексът съдържа повече от 42 000 произведения в две основни направления: българско изкуство и чуждестранно изкуство.

Направление "Българско изкуство" се представя от:

·         Християнско изкуство

·         Българско изкуство от средата на 19ти век до края на 20ти век

·         Българско изкуство от 21ви век,

направление "Чуждестранно изкуство" се представя от:

·         Европейско изкуство

·         Изкуство на Азия, Африка и Латинска Америка,

а основните им отдели са:

отдел „Съхранение и регистрация на колекция „Българско изкуство“; 

отдел „Изследване и представяне на българското изкуство“; 

отдел „Съхранение и регистрация на колекции „Чуждестранно изкуство“; 

отдел „Изследване и представяне на чуждестранното изкуство“.

 

В залите на „Квадрат 500“ в Националния музеен комплекс,  се оформя и експонира първата представителна и постоянна експозиция на българско и чуждестранно визуално изкуство, вплетени в едно цяло. Официалната церемония по откриването преминава  на 28 май 2015 г. при огромен интерес както от страна на публиката, така и от страна на  специалистите в областта на визуалните изкуства.

С Постановление на Министерски съвет № 156/26.06.2015 г., обнародвано в Държавен вестник № 50/03.07.2015, думите "Национален музеен комплекс - София" се заменят с  "НАЦИОНАЛНА  ГАЛЕРИЯ".

В официалния раздел на Държавен вестник бр. 44 от 10.06.2016 г. е обнародван ПРАВИЛНИК  ЗА  УСТРИЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  НАЦИОНАЛНАТА  ГАЛЕРИЯ

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104308

 

И така:

Националната галерия  е държавен културен и научен институт с национално значение и постоянна представителна експозиция в "Квадрат 500".

Основната дейност на Националната галерия е събирането, изучаването, опазването и представянето на движими културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно визуално изкуство. Това се осъществява чрез събирателска дейност и дейност по съхранение, опазване и документиране на колекциите, и експозиционна дейност.

Изгражда се и система за дигитализацията на основния и обменния фондове, формирани чрез основната дейност на музея. Осигурява се правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете  движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство.

Експозиционна, научно-изследователска и образователна  дейности се реализират  чрез :

·        подготвяне и поддържане на постоянна експозиция и организиране на временни експозиции в страната и в чужбина;

·        предоставяне от своите колекции  и включване в свои експозиции  движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство в и от страната и чужбина и такива, собственост на физически и юридически лица или реализиране на съвместни експозиции

·        проучване, изследване и представяне на  изобразителното изкуство; организиране и провеждане на  научни прояви, конференции, работни срещи и дискусии; издаване на научни, научнопопулярни и рекламни материали;

·        подготвяне  и провеждане на  програми за различни социални и възрастови групи с образователна, естетическа и възпитателна цел; осъществяване на  съвместни инициативи с училища, университети и други лица и организации с цел популяризиране на изобразителното изкуство.

В направление „Филиали“  на Националната галерия са обединени  следните филиали:

·               Филиал „Двореца“

·               Филиал „Крипта на Храм-паметник „Св. Александър Невски“

·               Филиал „Социалистическо изкуство“

·               Филиал за съвременно изкуство „Софийски арсенал“

·               Къщи-музеи „Вера Недкова“, „Никола Танев“, „Иван Лазаров“.

Те имат своите временни и постоянни експозиции, и разнообразни събития,  своевременно обявявани на:

официалния сайт на Нацоналната галерия  - http://www.nationalartgallerybg.org/   

официалния сайт на филиала за съвременно изкуство "Софийски арсенал" - http://sofiaarsenal-mca.org/ 

както и на фейсбук страницата на галерията  Национална галерия / National Gallery  

и фейсбук страницата на отдел "Образователни програми" на НГ   https://www.facebook.com/NationalArtGalleryEducation/

и са достъпни за посещения в установеното работно време (секция „Работно време и билети“)
 
 

Специализирания сектор „Образователни програми“  на Националната галерия работи целенасочено за привличане на най-малките деца и учениците в изложбените зали и експозициите, за да открият от най-ранна възраст очарованието на изкуството чрез игра, разказ и експериментиране. Основна цел е придобиване на знания и опит в практически занимания в самите зали, в непосредствена близост до творбите на големите ни художници и утвърдени съвременни автори. Чрез организиране на тематични и летни занимания се цели въвеждане на децата и младежите в света на изкуството и изграждане на ценности, валидни за всичко заобикалящо ни и  изобщо за света.