English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Открита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет *Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия*

                                                

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

 

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Националната галерия“

 

РЕШЕНИЕ  № 408/18.12.2017 г.   за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

 

РЕШЕНИЕ  № 391/30.11.2017 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 392/30.11.2017 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Осигуряване на охрана с физическа сила, охрана със СОТ и дневен пропускателен режим за нуждите на Национална галерия“

 

РАЗДЕЛ  XII  - ПРИЛОЖЕНИЯ

национална галерия

18.12.2017 12:07 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред