English   


ДЕКОРАТИВНО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО
Начало > КОЛЕКЦИИ > ДЕКОРАТИВНО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО

 

 

  ДЕКОРАТИВНО  БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО 

 

 

Колекцията „Декоративно изкуство” на Националния музей на българското изобразително изкуство включва около 4500 експоната, голяма част от които са блестящо доказателство за върховете, достигнати от българските художници в областта на декоративното изкуство у нас. Държана дълги години „под ключ”, тази колекция  е непозната за широката публика. Това са уникални шедьоври, създадени през втората половина на миналия  век от имена, които оставят диря в световната културна история: проф. Марин Върбанов, Мара Йосифова, проф. Асен Василев, проф. Кънчо Цанев, Пенчо Георгиев, проф. Венко Колев, проф. Георги Коларов, Александър Жендов, Борис Ангелушев, Асен Старейшински, Никола Николов, Виолета Дунин, проф.Иван Газдов, Анжело Красини..... Дълъг е списъкът на автори, които творят в областта на декоративните изкуства: артистична тъкан, керамика, дърворезба, приложна графика, накити, сценография,  пластика от кожа и други.

 

Със свой път на развитие декоративното изкуство в България има минало, настояще, има и бъдеще. То има дълга история и корени,  дълбоко свързани с това, което наричаме традиции. През годините тази история се обогатява с автори и творби и с нови моменти в развитието на това изкуство. Различните декоративни видове у нас извървяват отделни етапи във времето. И артистичната тъкан, и пластиката от дърво, и керамиката, и уникалните накити, и пластиката от кожа тръгват от класическата форма през съчетаването на обем и изобразителен елемент към взаимодействието на различни в пластична посока обеми в пространството,  до свободностоящата пластична форма.

 

Богатството от авторови почерци, насоки и тенденции е свидетелство, че декоративното изкуство съществува въпреки обратите на времето в което живеем. То е  силно с излъчването си, с представянето на авангардното като идеи и изпълнения, съвременно с усета на авторите към модерното. Сътвореното от тях през десетилетията събира в едно достигнатото от българския национален естетичен дух и разчупването на стереотипи за създаването на съвременни като форма и съдържание творби. Създаденото от художниците от различни творчески поколения доказва огромните възможности, които им дава декоративното изкуство при използването както на класически, така и на нови и необичайни техники и материали.

 

Характерно за колекцията е сформирането й на принципа на материала, което определя и пластичните й възможности, като се съблюдава и визуално-естетския принцип. По този начин тя е най-атрактивна и регистрира огромния диапазон на съвременното декоративно изкуство, което е многопластово и многопосочно, отразява богатството и многообразието на творческите постижения. Колекцията включва творби на художници с различни търсения и емоционалност, различна житейска и творческа възраст. Тя проследява пътя на развитие от националните художествени традиции до съвременните големи новаторски постижения чрез знаковите творби на най-изявените автори. Сред тях със свое място в развитието на съвременното ни изкуство и с произведения в колекцията, които имат програмен характер и своя роля в развитието на съответния вид декоративно изкуство са:

 

-  в  „артистичната тъкан”: Марин Върбанов, Мара Йосифова, Петко Петков, Цветана Петрова, Евелина Пирева, Елисавета Иконописова, Илияна Камбурова, Владимир Овчаров, Димо Балев, Наталия Стойкова, Анна Бояджиева, Марияна Райнова, Здравко Мавродиев, Кирил Недялков, Емилия Панайотова, Мария Киркова и т.н..

 

-  в областта на „дърворезбата: Асен Василев, Кънчо Цанев, Антон Дончев, Борис Зографов, Емил Лунгаров, Ангел Стефанов, Злати Велев, Димитър Механджийски, Младен Ралев, Христо Бараковски, Христо Тепавичаров, Петър Кушлев, Роберт Цанев и други.

 

-   в „приложната графика” колекцията ( плакати, проекти за пощенски марки и запазени знаци ) е една от най-богатите, а част от авторите са: Александър Жендов, Борис Ангелушев, Стоян Венев, Стефан Кънчев, Огнян Фунев, Сашо Каменов, Асен Старейшински, Йордан Петров, Иван Газдов, Божидар Икономов, Стефан Десподов, Димитър Серезлиев, Димитър Тасев, Никола Николов, Ралица Станоева, Иван Богданов, Людмил Чехларов, Вени Кантарджиева, Христо Алексиев и други.

 

-    в „керамиката” – един от най-многобройните раздели са включени работите на: Стоян Райнов, Георги Бакърджиев, Венко Колев, Георги Коларов, Здравко Манолов, Евгения Рачева, Милка Стоянова, Антонина Конзова, Анастасия Кметова, Здравка Олекова, Саша Балева, Божидар Бончев, Ирена Димова, Мая Кубратова, Красимир Джидров, Ивона Стоянова, Недялка Колчева и т.н.

 

- в „сценографията” - Пенчо Георфиев, Миша Попова, Евгени Ващенко, Асен Попов, Нева Тузсузова, Вера Мачева, Асен Стойчев, Тодор Динов, Георги Ножаров,  Богоя Сапунджиев, Варя Узунова,  Мони Аладжемов, Венера Наследникова, Евгения Раева, Вечеслав Парапанов, Красимир Вълканов, Слав Бакалов, Мария Диманова и много други.

 

- в раздела „накити, емайли, миниатюри” -  Виолета Дунин, Жанет Стойчева, Анжело Красини, Димитър Делчев, Милан Делийски, Михаил Кочев, Мария Иванчева, Елена Гюдюлева, Адриана Муравеева, Ася Александрова, Димитър Кандимиров, Росица Тодорова, Венета Симеонова, Божидар Йонов.

 

- в раздел „пластика от кожа” - Никола Николов, В.Баларева, Наньо Танев, Стела Георгиева, Богомил Николов и т.н..

 

Декоративното изкуство има своето значимо място в развитието на българското изобразително изкуство, а неговите творби носят богатото съдържание и огромната сила на творческия изказ.

 

 

 

Дочка Кисьова-Гогова, изкуствовед

уредник в отдел „Декоративно българско изкуство”