English   


ДОКУМЕНТИ
Начало > За нас > ДОКУМЕНТИ


Вътрешни правила за извършване на идентификация на движими вещи на физически и юридически лицa

                                                

 

Вътрешни правила за извършване на идентификация на движими вещи на физически и юридически лицa

 

На основание Закона за културното наследство,   Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и водене на Регистъра на движимите културни ценности и Заповед №РД-14-127/01.08.2017 г.  са утвърдени

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за извършване на идентификация на движими вещи на физически и юридически лица

национална галерия

01.8.2017 10:41 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред