English   


ДОКУМЕНТИ
Начало > За нас > ДОКУМЕНТИ


Правилник за устройството и дейността на Националната галерия, ДВ бр. 44 от 10.06.2016 г.

                                                

 

 

Правилник за устройството и дейността на Националната галерия

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104308

 

национална галерия

20.6.2016 02:48 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред