Nominee 2017
English   


Екип
Начало > За нас > Екип

                                      

   ЕКИП  НА  НАЦИОНАЛНА  ГАЛЕРИЯ

 

I.

РЪКОВОДСТВО

Слава Иванова

Директор

Бистра Рангелова

Заместник-директор,                                           Направление "Българско изкуство"

Ярослава Игоревна Бубнова

Заместник-директор, направление "Чуждестранно изкуство"

Иван Милев

Заместник-директор, направление "Филиали. Организация експозиции"

II.

ОТДЕЛ "КОМУНИКАЦИИ"

Весела Христова - Радоева

Ръководител, отдел "Комуникации"

II. 1.

Сектор "Международни контакти, европейски програми и проекти"

Мария Димитрова

Експерт, МКЕПП

II. 2.

Сектор "Връзки с медиите и обществеността"

Цвета Апостолова

Експерт, връзки с обществеността  

II. 3.

Сектор "Образователни програми"

Яна Братанова

Уредник

Маргарита Андреевска - Пешева

Експерт, връзки с обществеността

ІІ. 4.

  Сектор "Развитие на меценатството, маркетинг и реклама"

Силва Терзиянова - Ценова

Експерт, маркетинг и реклама

IІІ.

   НАПРАВЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО"

ІІІ. 1.

Отдел "Опазване и регистрация на колекциите"

Калина Петкова

Главен уредник         

Кети Фудулска

Уредник

Ирена Димова

Уредник

Елица Милушева

Уредник

Мариела Маламатенова

Уредник

Елица Терзиева

Уредник

ІІІ. 2.

Отдел "Изследване и представяне на българското изкуство"

Анелия Николаева

Главен уредник

ІІІ. 2.1.

Секция "Християнско изкуство"

Мариела Стойкова

Уредник

ІІІ.2.2.

Секция "Българско изкуство - от средата на 19 до средата на 20 век"

Доротея Соколова

Уредник

ІІІ.2.3.

Секция "Българско изкуство - от средата до края на 20 век"

Боряна Вълчанова

Уредник

Дочка Кисьова - Гогова

Уредник

ІІІ. 2.4.

Секция "Българско изкуство - 21 век"

ІІІ. 2.5.

Сектор "Технически екип - колекции"

Димитър Букурещлиев

Общ работник, музей

Димитър Крежов

Общ работник, музей

ІІІ. 3.

Отдел "Дигитализация на колекциите, информационна система"

Диана Димитрова

Администратор уеб-сайт

ІІІ. 4.

Лаборатория по консервация и реставрация

Полина Троянова

Главен реставратор

Ирена Герасимова

Водещ реставратор

Кристина Белева

Водещ реставратор

Йоана Тавитян - майчинство

Реставратор

Лилия Мичева

Реставратор, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

Елица Цветкова

Реставратор

Весела Близнакова

Реставратор

Таня Манева

Реставратор

Фанчи Атанасова - Кръстева

Реставратор

Петър Катеринов

Реставратор   

Симеон Симеонов

Реставратор  

Надежда Цветкова майчинство

Реставратор

Борислава Попова

Реставратор, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

Милена Донкова майчинство

Реставратор

Милан Михайлович

Реставратор, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

Диана Минкова

Реставратор

Тодор Бръчков 

Реставратор   

Китан Китанов

Реставратор    

ІІІ. 5.

Фотолаборатория и фотодокументация

Тодор Митов 

Фотограф

Борислав Чернев

Фотограф

IV.

   НАПРАВЛЕНИЕ "ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО"

ІV. 1.

Отдел "Опазване и регистрация на колекциите"

Искра Захариева

Главен уредник

Радосвета Жилева

Уредник

Бистра Траянова

Уредник

ІV. 2.

Отдел "Изследване и представяне на чуждестранното изкуство"

Искра Траянова  

Главен уредник

ІV. 2.1.

Секция "Европейско изкуство"

ІV. 2.2.

Секция "Азия Африка и Латинска Америка"

Людмила Класанова

Уредник

ІV. 2.3.

Сектор "Технически екип - колекции"

Захари Захариев

Общ работник, музей

ІV. 3.

Отдел "Печатни издания"

Димитрина Ненова

Графичен дизайнер

ІV. 4.

Отдел "Научни архиви и библиотека"

Бойка Дзипалска

Главен архивист

Жанета Митева

Уредник, библиотекар

V.

   НАПРАВЛЕНИЕ "ФИЛИАЛИ,ОРГАНИЗАЦИЯ ЕКСПОЗИЦИИ"

V. 1.

Филиал "Крипта на храм-паметник "Св. Ал. Невски" - експозиция "Християнско изкуство

Ралица Русева    

Завеждащ филиал   

Красимира Йорданова

Уредник                 

V. 2.

Филиал "Двореца"

V. 3.

Филиал "Социалистическо изкуство"

Николай Ущавалийски

Завеждащ филиал

V. 4.

Филиал за съвременно изкуство "Софийски арсенал"

Надежда Джакова

Завеждащ филиал

V. 5.

Къщи-музеи: "В. Недкова", "Н. Танев" , "Ив. Лазаров", "Ал. Божинов"

Кирил Василев

Главен уредник

Диана Драганова - Щир

Уредник

Румяна Василева

Уредник

V. 6.

Графичен кабинет

Сузана Каранфилова

Главен уредник

Симеон Симеонов

Уредник

Мая  Гоева

Уредник

Калин Николов

Уредник

V. 7.

Отдел "Дизайн, техническа подготовка и организация на експозиции"

Нина Владимирова

Експерт

Август Спасов

Помощник реставратор

Румен Томасини

Специалист логистика

Владимир Руменов

Отговорник спомагателни дейности

Димитър  Акълиев

Отговорник спомагателни дейности

Ивайло Димов

Отговорник спомагателни дейности

V. 8.

Отдел "Информация и обслужване на публиката"

Магдалина Михайлова

Екскурзовод

Владислава Каснакова

Екскурзовод

Сиана Минева

Екскурзовод

Вярка Рушкарска

Информатор

Дезислава Тодорова

Информатор

Искра Гюрова

Информатор

Катя Иванова

Информатор

Лили Николова

Информатор

Лиляна Луканова

Информатор

Росица Иванова

Информатор

Светла Тенова

Информатор

Сияна Гюрова

Информатор

Цветанка Николова

Информатор

Цветанка Малакчиева

Информатор

Антоанета Василева

Информатор

Верка Димитрова

Информатор

Мариана Тончева

Информатор

Петър Коцев

Информатор

Райна Стоянова

Информатор

Теодора Иванова

Информатор

Цветана Йотова

Информатор

Цветанка Ацева

Информатор

Цветанка Чекова

Информатор

Диана Кирова

Информатор

Юлия Младенова

Информатор

Мина Балабанова

Информатор

Лидия Димова

Информатор

Сашка Минкова

Информатор

Аспарух Антонов

Информатор

Емилия Мушатова

Информатор

Веселка Стоилова

Информатор

Върбинка Филипова

Информатор

Лина Тасева

Информатор

Игнатка Попова

Информатор

Стефка Ангелова

Информатор

Венета Велкова

Информатор

Петьо Недялков

Информатор

Спас Андров

Информатор

VІ.

   НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСИ"

Олга Арсова

Ръководител, направление

VІ.1.

   Отдел "Стопански дейности и финанси"

VІ.1.1.

   Сектор "Бюджет и финансово-счетоводна дейност"

Марияна Петкова

Главен счетоводител

 

...............................................

Недялка Малева 

Финансов контрольор

Преслава Трифонова

Счетоводител

Силвия Иванова  майчинство

Счетоводител, касиер

Радостина Иванова

Счетоводител, касиер, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

Дора Христова

Продавач-консултант

Милена Дацова

Продавач-консултант

Цветанка Вучкова

Продавач-консултант

Красимира Николова

Продавач-консултант

Мая Бояджиева

Продавач, билети

Светла Димитрова

Продавач, билети

VІ.1.2.

   Сектор "Стопанска дейност"

Петя Савчева

Организатор, събития и стопански дейности

VІ. 2.

   Отдел "Административен"

VІ. 2. 1.

   Сектор "Юридически"

Експерт, управление на човешките ресурси

VІ. 2. 2.

   Сектор "Управление и поддръжка на собствеността"

Владимир Томов

Организатор, ремонт и поддръжка

Любомир Арнаудов

Организатор, ремонт и поддръжка

Никола Пасев

Специалист, поддръжка МТБ

Николинка Джанкова

Домакин

Цветан Цветков

Снабдител, доставчик

Петър Попов

Електротехник

Людмил Добрев

Работник, поддръжка МТБ

Симеон  Свиленов

Работник, поддръжка МТБ

Милко Добрев

Общ работник, музей

Димитър Анастасов

Помощник реставратор

Радослав Борисенко

Градинар

Соня  Владева

Чистач-хигиенист

Пенка Стойнова

Чистач-хигиенист

Анка Пашова

Чистач-хигиенист

Жулиета Асенова

Чистач-хигиенист  

Надя Николова

Чистач-хигиенист 

Ани Симеонова

Чистач-хигиенист 

VІ. 2. 3.

Сектор "Обща администрация"

Весела Младенова

Административен секретар