Nominee 2017
English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия - **Квадрат 500**

                                                

                                                 

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия - "Квадрат 500“

 

ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на срока за подаване на оферти по публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия - "Квадрат 500“

 

ИНФОРМАЦИЯ за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия - "Квадрат 500“ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия - "Квадрат 500“

 

ОБРАЗЦИ

национална галерия

21.9.2017 03:55 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред