English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

                                                

 

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

 

ДОГОВОР от 09.10.2017 г.  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“


ПРОТОКОЛ от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки (ЗОП)


ИНФОРМАЦИЯ за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

ОБЯВА  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  за участие в за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Националната галерия“

ОБРАЗЦИ

 

национална галерия

07.11.2017 11:39 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред