English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Публична покана с предмет Избор на технически мениджър на проект Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство

                                                

Публична покана с предмет "Избор на технически мениджър по проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно искуство"

 

ДОГОВОР  с класирания на първо място кандидат от ОП "Избор на технически мениджър по проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно искуство"

 

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет "Избор на технически мениджър по проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно искуство"

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

ТАБЛИЦА 5

 

РЕШЕНИЕ  за откриване на процедура за определяне на изпълнител

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА  "Избор на технически мениджър по проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно искуство"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

национална галерия

05.1.2016 09:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред