English   


Профил на купувача
Начало > Профил на купувача


Публична покана с предмет Избор на ръководител на проект Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство

                                                

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА   "Избор на ръководител проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство"  

 

ДОГОВОР с класирания на първо място кандидат по ОП "Избор на ръководител проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство" 

 

ПРОТОКОЛ  за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти обществена поръчка с предмет "Избор на ръководител проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство"          

ТАБЛИЦИ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКА  ОЦЕНКА  "Избор на ръководител проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство" 

ТАБЛИЦА 0

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

 

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на ръководител проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство"

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА   за определяне на изпълнител по "Избор на ръководител проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

 

национална галерия

18.12.2015 08:56 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред